ANDANTE | Ongestoord goed

BPA Platform

BPA Platform koppelt eenvoudig mensen, systemen en informatiestromen aan elkaar door processen te automatiseren, systemen te integreren en informatie te distribueren.

Met BPA Platform is het mogelijk om je bestaande applicaties zo ver te automatiseren dat zelfs menselijk handelen niet meer nodig is. Met BPA Platform stem je je ERP-, CRM-, HRM- of welke andere applicatie dan ook volledig af op je eigen businessrules en bedrijfsprocessen.

De software is gebaseerd op het centrale concept van 'tasks' (taken) en 'actions' (acties) die voorzien in logische bouwstenen, waardoor complex programmeerwerk niet nodig is. De gedefinieerde ‘tasks’ en ‘actions’ integreren naadloos in de bestaande infrastructuren en communicatiesystemen.

Meer weten over BPA Platform? neem contact met ons op